top of page
  • Yazarın fotoğrafıAdmin

Kova Çağı ve V Kadınları

Güncelleme tarihi: 30 Nis 2019


Kadim bilgilere göre astrolojik burçlarla ifade edilen çağlar, 2000 senede bir değişiyor. Bu manada son 50 senedir (68 kuşağı ile başlayan esintiyle) Balık Çağı’ndan, Kova Çağı’na geçme sürecinde olduğumuz söyleniyor.


Kova Çağı’nın başlama tarihi

olarak kimi kaynaklar 11/11/11 tarihini, kimileri de 21 Aralık 2012 tarihini ele alıyor. Fakat bu bilgiler, Kova Çağı’nın manasına odaklandığımızda oldukça önemsiz detaylar olarak kalıyor.


Balık Çağı; insanların sosyal statüler elde etmek için bir yaşam sürdü​rdü​kleri, bu yolda kendilerini maskeledikleri ve edindikleri statüleri ellerinde tutmak veya yenilerini kazanmak için sürekli olarak çatışma ve çekişme içinde oldukları bir bilinci temsil ediyor. Balık Çağı’nda insanın kendinden yüksekte gördüğü bir “güç” odağına “inanması” ve bu

inançların takipçisi olması söz konusu. Balık Çağı bilincinde, birileri size ne yapmanız gerektiğini söyler; siz de taklit ve takip yöntemiyle var olanı tekrarlayarak, güç ilişkilerini devam ettirirsiniz. Sosyal bilimlerdeki tüm yapısal kuramlar​ ve​ söylem teorileri de bu güç ilişkilerini açıklar.
Ben kendi akademik çalışmalarımda bu kavramları “performans teorisi”yle inceliyorum; ve hatta yeni kurduğumuz “V Kadınları için Teoriler ve Çalışmalar” isimli grup​la​ insanları bu yönde bilinçlendirmek ve onlara kendi seslerini duymaları için çalışmalar sunmayı hedefliyor​um​. Kova Çağı’nın en önemli özelliği, statüler yerine“ karakterler”in öne çıkması. Kova Çağı anlayışına göre takipçi sayınız değil, orijinaliteniz önemlidir. Yeni çağda vurgulanan

“özgünlük” anlayışıdır; “taklit ve takipçilik” değil. Bu demek değildir ki kendi konularında uzman olan kişilerin

bilgilerinden yararlanmayacaksınız, eğitim almayacaksınız…​ 


​Tam tersine Kova Çağı, Zihnin aydınlık tarafını temsil eder ve tam da bu yüzden​,​ alınan bilgiye kendi özgün dokunuşunuzu katmanızı bekler. V Kadınları Çalışmalarının temeli de buradan hareketle ​şekillenmiştir. Yapılan yazı çalışmaları bize özgün, kreatif kanalımızın arınması ve güçlendirilmesi içindir.

Bir Kova Çağı kadını olan “V ​Kadını”, bir önerme taşır. Siz kolektif bilince kendi özünüzle ne katıyorsunuz; sadece sizi yansıtan, size özel yetenekleriniz ve ruh renginizle şekillenen nasıl bir buluşla ortaya çıkıyorsunuz​,​ önemli

olan budur. Kova Çağı bilinci kendinize güvenmenizi ve öz değerinize sahip çıkmanızı destekler. Kendini sevebilen insan, yaşam çiçeği içinde buluştuğu diğer insanları da sevmeyi bilir. Diğerlerini de kendi gibi görür, “sen ve ben” ayrımı ortadan ​kalkar ve “birlik” anlayışı gelir. Bu manada birinin bir statü elde etmesi veya kendi kulvarında ilerlemesi (Balık Çağı bilincinde algıladığımız gibi) bir diğerinin kaybı değildir. Kova Çağı bilinci “orijinalite” anlayışından dolayı bireyselliği vurguluyor gibi görünse de mesele daha derindir.


Bir insan kendisi olamazsa, bütüne de katkı yapamaz. Eğer dünyayı daha iyiye doğru dönüştürmek istersek, herkesin kendi orijinal enerjisine dönmesi gerekir. Çünkü ancak herkes kendisi gibi davranırsa, Yaşam Çiçeği ahenkli bir şekilde ortaya çıkabilir. Burada önerilen birkaç mihenk taşı vardır. Öncelikle rotanızı kendi ruhunuzun aydınlığında tutmanız için düzenli olarak yaptığınız, gündelik bir pratiğe ihtiyaç vardır. Bu yolla korku, umutsuzluk, kin, öfke, hırs, çatışma gibi tüm olumsuz duygulardan vazgeçmeyi, artık o olumsuz kanaldan beslenmemeyi öğrenir ve bu konuda bir refleks geliştiririz... Belirli pratiklerle, zihni ve eylemleri “kurban bilinci”nden uzak tutmayı hedefleriz. Bu anlayışla süreceğimiz bir yaşam ve buna bağlı olan tüm pratiklerimizdeki “devamlılık ve istikrar“, her birimizin birer ışık kaynağı olarak parlamasını sağlayacaktır.


V Kadınları Platformu ile oluşturmaya çalıştığımız ise bu bilgilerin sıradan birer Yeni Çağ öğretisi olarak algılanmaması için, sosyal bilimler teorileri ile desteklenmesidir.  Sosyoloji, sosyal psikoloji, performans teorisi, antropoloji, karşılaştırmalı dinler tarihi, drama teorisi, oyun teorisi… Dokunabildiğimiz her bilimsel çalışmayla bu bilgilere farklı bir bakış açısı sunmak niyetindeyiz. Ayrıca kreatif bir dokunuş yaparak kişileri yazmaya yönlendirmemin sebebi biraz da özgüven ve öz sevgi’mizin desteklenmesi amaçlı. Bu manada bu alan; post-modern kuramları, kadim bilgileri ve yaratıcı pratikleri bir araya getiren ve “Aesthetics, Esoterica, Academia” olarak isimlendirdiğim üçlemeyi, bir hediye olarak, bir “V kadını Tacı” olarak oluşturmayı hedefliyor… Yeni yılda güçlü durmak için birbirimize destek vermek, daha çok sevmek ve daha güzel dinlemek üzere…

Yeni Çağın aydınlık, güzel ve yaratıcı Shakti’leri!


Sevgiyle yayılın!


Hashtags19 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.
bottom of page