top of page

HAKKIMIZDA

YENİ ÇAĞ PERFORMANS ARAŞTIRMALARI

V Kadınları Platformu, yazar ve akademisyen Aylin Doğan’ın aynı isimli edebiyat serisinden yola çıkılarak kurulan, bireylerin yaşam performanslarını geliştirmeyi hedefleyen bir araştırma ve eğitim platformudur. 

 

Doğan Kitap’tan çıkan “Murakami’nin Kedisi” ve “Bram Stoker’ın Masası” romanlarıyla başlayan yedi kitaplık edebiyat serisinde, isimlerinin baş harfleri V olan yedi büyülü kadın konu alınır. Edebiyat tarihine yön veren bu yedi kadına “V Kadınları” olarak hitap edilir. 

 

V Kadınları Platformunun hedefi, edebiyatın büyülü gerçekçi önermesinde olduğu gibi, gündelik hayatta da hem akademik hem de spiritüel olarak kendini yetiştiren “yeni çağ” kadınlarına alan oluşturmaktır. V harfinin bir ucu analitik zekaya, diğer ucu sezgisel zekaya işaret eder.Bir sembol olarak V içinde tüm bilgilerin sentezlendiği, kişilerin yaratıcı zekaları vasıtasıyla kendi orijinal ifadelerini doğurmalarına imkan veren kabı simgeler. 

 

Performans Araştırmaları teorisyeni olan Aylin Doğan, V Kadınları platformunun çalışma alanını “yeni çağ insanının performansı nedir, ne olmalıdır?” sorusu üzerine kurar. Performans, tekrar edilerek öğrenilen, sosyal yaşamda bizleri birer birey olarak inşa eden, hedefi iletişim olan sembolik ve fiziksel her tür tavır ve eylemimizi kapsar. Bu doğrultuda platformun ilk hedefi, kişilerin yaşam planlarına hizmet edecek olan performansları farketmesine yardımcı olmaktır. Bilinçli olarak yaşamın gözden geçirilmesi ve sonra gündelik hayat performanslarının değiştirilmesiyle, en yüksek potansiyelimizi açığa çıkartmamız mümkündür.

 

Bir öneri olarak V kadını otantisiteye önem veren, taklit ve takip yerine, orijinalite ve liderliği sergileyen performansları araştırır.  Eğitim, disiplin ve cesaret öncü kadınların sabit pratiklerini oluşturmalıdır. Bizler ancak bu yolla aydınlık, yenilikçi, çok sesli ve uyum içinde yaşanan bir dünya vizyonu kurabiliriz.

 

Platformun çalışma pratiği, kendi içinde yaptığı eğitim ve etkinlikler dışında, dünyanın her yerinden gelecek olan akademisyenler, sanatçılar ve yeni çağ öğretmenleriyle V Kadınlarını bir araya getirmektir. 

Aylin Doğan

Aylin Doğan, Koç Özel Lisesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdikten sonra, New York’ta The New School ve School of Visual Arts’ta senaryo eğitimi aldı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sinema ve TV bölümünde tamamladıktan sonra Barış Pirhasan’la birlikte 2002 yılında KEDİİ Yazı Grubu’nda senaryo yazmaya başladı. Aynı grup 2004’te Levent Kazak’la bir araya gelerek Senaryo
Stüdyosu’nu kurdu. Yazarın yazı ekibinde bulunduğu diziler arasında, Her Şey Aşk İçin (2002), Günahım Neydi Allahım! (2003), Lise Defteri (2003), Sultan Makamı (2004), Seher Vakti (2005) Kırık Kanatlar (2006), Hesaplaşma (2009) ve Galip Derviş (2013-14) yer alıyor.

 

Yazar, (2005-2013 süresince) İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve TV, Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı, Bahçeşehir
Üniversitesi Sinema ve TV bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalışmış, senaryo dersleri vermiştir. Bahçeşehir Üniversitesi, Sinema ve Medya Araştırmaları bölümünde sürdürdüğü,  Performans Araştırmaları dalındaki doktora
tezini tamamlayarak (2011-2019), edebiyat serisiyle aynı ismi taşıyan V Kadınları Platformu’nu kurmuştur. Doğan Kitap’tan çıkan Murakami’nin Kedisi (2017) ve Bram Stoker’ın Masası (2019) “V Kadınları” isimli yedi kitaplık büyülü-gerçekçi roman serisinin ilk eserleridir.


V Kadınları Platformu’nun kurulma gayesi ise Aylin’in çok eskiye dayanan “ikilikleri bir etme” güdüsünden kaynaklanır. 1998 senesinde Tibet’in yaşam ve ölüm felsefesi üzerine yazdığı sosyoloji teziyle doğu öğretileri ve sosyal bilimler teorilerini sentezlemeye başlayan Aylin Doğan, 1999-2000 senelerinde eğitim amaçlı gittiği New York’ta ezoterik alanda pek çok hocayla birebir çalışma fırsatı bulur. Türkiye’ye
döndükten sonra bu kez Jung’çu felsefe üzerine yoğunlaşıp, arkaik bilincin dizi senaryolarına yansımasını konu alan yüksek lisans tezini yazar. Bu esnada “Sevgi” rehberini bularak, Türkiye ezoterik ilimler alanında tebliğ çalışmaları ile derin bir
eğitime başlar. 2001’den bugüne devam eden eğitimi süresince, aynı zamanda Usui Reiki Master, Quan Yin Magnified Healing İleri Seviye Uygulayıcısı, Kristal Şifacısı ve
pek çok formuyla İlahi Dişi’ye bağlı bir kalp olarak yetişir. Doktora tezinde geniş kitlelere yayılan ve yeniden-icra edilen performansların ortak özelliklerini araştırır ve performans teorisi, sosyoloji ve antropolojiyi bir araya getirerek “ritüel ve oyun” kavramları üzerine kurduğu, performatif yazı tekniğinin uygulandığı bir “kişisel gelişim” modülü geliştirir. Bu sırada tanışıp, ilk görüşte aşkla bağlandığı Kundalini Yoga’yla ilişkisini Rama Institute’ta aldığı öğretmenlik eğitimi ile derinleştirirken,
“Benliğin Performansı” ismini verdiği eğitim modülünde Kundalini Yoga mantra’larını kullanmaya ve bu yolla yeni çağ teknolojilerini kreatif kişilerle buluşturmaya başlar.


Aylin Doğan’ın kurduğu V Kadınları platformunun amacı “yeni çağ kadının performansı ne olmalıdır?” sorusunun hem analitik hem sezgisel zekayla araştırılması, sosyal bilimler ile ezoterik ilimleri bir araya getirebilen akademisyen, sanatçı ve yeniçağ öğretmenleriyle, yaşam performanslarını güçlendirmek isteyen V Kadınları’nı buluşturmaktır. Kendi hayat gayesi gibi, Platform’un amacı da kutupları bir araya getirmek ve tek bir potada, seVgi’de eritebilmektir.

!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.
bottom of page